River Camping Prague

Pravidla a doporučení

PRAVIDLA A PŘEDPISY RIVER CAMPING PRAGUE 

1. Kemp včetně recepce je otevřen pro vjezd a výjezd vždy od 8:00 do 10:00 a od 16:00 do 20:00. Během hlavní sezóny je kemp a recepce otevřena celodenně od 8:00 do 21:00.

2. Platba za pobyt v kempu se provádí při přihlášení v plné výši. Klíč od branky pro pěší a stejně tak jako vypůjčené předměty zálohovány kaucí, která je vrácena po jejich vrácení. Pokud se pronajaté nebo vypůjčené předměty nevrátí nebo poškodí, je nutné dohodnout se na uhrazení škody. 

3. Nejdřívější možný příjezd (check-in) je možný od 10:00 ráno a odjezd  (check-out) také nejpozdější do 10:00 ráno.

4. Hosté, kteří jsou přihlášeni, mohou kdykoliv přijít a odejít z kempu pěší brankou vedle hlavní brány a taktéž brankou v zadní části kempu. Vjezdovou bránu může otevřít pouze pracovník kempu, který může otevřít vjezd i vzdáleným přístupem na telefonické vyžádání.

5. Všechny cesty v areálu kempu musí zůstat průjezdné. Ježdění vozidel mimo zpevněné cesty je přísně zakázán, s výjimkou vjezdu a výjezdu na kempovací stání. Maximální rychlost na cestách kempu je 5 km / h. Parkování vozidel je povoleno pouze na označených a očíslovaných kempovacích místech. Výjimky mohou být dohodnuty s pracovníkem kempu. Každá dopravní nehoda na nebo škoda majetku kempu je odpovědností strany, která nehodu způsobila, a bude předmětem šetření. 

6. Při parkování motocyklů na trávě je nutné zajistit stabilitu motocyklu, aby nedošlo k jeho pádu.

7. V případě, že z vozidla unikají kapaliny (např. oleje), je nutné aby majitel zajistil patřičnou záchytnou nádobu abe nedošlo k úniku země. Únik vody se toleruje.

8. Vyprazdňování chemických toalet je povoleno pouze na určeném místě vedle recepce.

9. Kempovací místo je určeno pro každého hosta při příjezdu. V případě, že máte zájem místo změnit, informujte prosím recepčního. V případě, že je kemp plně obsazen, si vyhrazuje právo přesunout tak tak aby byli rovnoměrné rozestupy.

10. Kempovací místa s krbem jsou k dispozici za příplatek. 

11. Děti mohou jezdit na kole v areálu kempu, avšak rodiče jsou zodpovědní za bezpečnost.

12. Domácí zvířata jsou povolena. Domácí zvířata musí být vždy na vodítku. Majitelé domácích zvířat by měli venčit domácí mazlíčky mimo areál kempu. Vodění domácích zvířat na WC a do sprch je zakázáno.

13. Hosté by měli udržovat kempovací stání čisté a uklizené.

14. Období nočního klidu je od 22:00 do 7:00.

15. Připojení elektřiny je zpoplatněno je výhradně pro osvětlení, rádio, TV, ledničku. Používání elektrických vařičů a elektrické topení není dovoleno a může mít za následek přetížení sítě a vypnutí dodávky energií..

16. Kemp má centrální nádoby na odpad za recepcí. Odpad je nutné třídit třídit do níže uvedených kategorií. 

- PLASTY - plastové lahve, plastové sáčky, plastové obaly, kelímky z jogurtů atd…

- PAPÍR - krabice, noviny, časopisy, papírové obaly

- SKLO - skleněné láhve, potravinové lahve (např. okurky, zelenina)

- Smíšený ODPAD - všechno ostatní.

17. V kempu je přísně zakázáno rozdělávat oheň mimo krby. Pro účely grilování jsou k dispozici kempovaci stání s krbem nebo můžete použít svůj malý gril na vašem vyhrazeném stání.

18. Mytí karavanů, stanů nebo automobilu uvnitř kempu je zakázáno.

19. Kemp nenese odpovědnost za škody a ztráty způsobené krádežemi, pádem větví apod. 

20.  Tato pravidla jsou závazná pro každého, kdo se v areálu kempu nachází. 

Přejeme vám příjemný strávený čas během vašeho pobytu u nás!

 

Mapku arálu najdete zde.